Korträkning i blackjack

Korträkning används för att öka oddsen att vinna och att slå casinot. Något som lämpar sig mycket väl för blackjack. Vanligtvis gör man detta i olika steg under spelets gång. Till skillnad mot vad många tror har korträkning inte så mycket med minnet att göra. Man behöver inte komma ihåg enskilda kort och vilka som delats ut eller inte, utan det går ut på att hitta den troliga fördelningen mellan höga och låga kort. Det är dock viktigt att tänka på hur många kortlekar casinot använder eftersom detta påverkar beräkningarna. Det finns också olika system för korträkning där nedanstående är det vanligaste.

Rörlig beräkning

Börja med att tilldela varje kort ett specifikt värde. Korten två till och med sex, lägg till 1, korten sju till och med nio, lägg till noll. Korten 10 till och med Ess dra ifrån ett. Nästa steg är att tillämpa beräkningar för varje händelse i spelet, vi kan kalla detta "rörlig beräkning". Casinot drar en sexa, vilket innebär plus ett, spelaren får en knekt vilket är minus ett. Beräkningen för omgången är alltså plus ett minus ett och blir därmed noll.


Negativ beräkning och casinot har fördelen, positiv beräkning och spelaren har fördelen.


Riktig beräkningsgrund

Den "riktiga beräkningen" blir aktuell när casinot använder flera kortlekar, vilket är normalt och det vanligaste är att sex kortlekar används. Den riktiga beräkningen blir då den rörliga beräkningen dividerat med hur många kortlekar som är kvar. På detta sätt kan fördelen räknas fram. Enkel matematik men det är inte så enkelt att bemästra korträkning som det låter. Framför allt krävs träning, träning och åter träning.


Fungerar det att räkna kort?

Basen i korträkning är att ju högre antal kort som tior och ess som är kvar att dra, och ännu inte spelats, så kommer spelaren att tilldelas fler blackjacks, vilka normalt ger 1,5 gånger pengarna och är det som eftersträvas. Det innebär också att casinot har ett underläge eftersom risken att bli tjock för casinot ökar. Spelaren som räknar kort ökar därför insatserna om dessa högre kort fortfarande är kvar att dra, och minskar insatserna om korten som är kvar är låga. Att räkna kort är ingen som helst garanti för att spelaren kommer att vinna mot casinot och tar lång tid att behärska. Börja spela med låtsas pengar eller med låga insatser för att testa korträkning och att träna.